კომპანიის შესახებ

შპს „დიელ კონსალტინგი“ 2015 წლის 12 მარტს დაარსდა და სწრაფად განვითარდა. თანამედროვე მიდგომები, პროფესიონალური კადრები, სწრაფი რეაგირების უნარი, სერვისის ხარისხზე და კლიენტზე ორიენტირებულობა განაპირობებს „დიელ კონსალტინგის“ განვითარების სწრაფ ტემპებს.

შპს „დიელ კონსალტინგის“ მომსახურებათა ფართო სპექტრი მოიცავს შემდეგ მიმართულებებს: აუდიტს, საბუღალტრო მომსახურებას, საგადასახადო მომსახურებას, საკონსულტაციო მომსახურებას, მხარდაჭერას საგადასახადო დავებში და ტრეინინგ ცენტრის მომსახურებას.

კლიენტებთან განსაკუთრებული ურთიერთოებები, მათთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე აქცენტირება, პარტნიორული მიდგომები, პასუხისმგებლობა და სანდოობა, დაპირებების შესრულება და ღია, გულწრფელი კომუნიკაციის შენარჩუნება დიელ კონსალტინგის მთავარი ფასეულობებია.

შპს „დიელ კონსალტინგის“ პროფესიონალების გუნდი ინოვაციური მიდგომებით ეხმარებიან კლიენტებს მათი ბიზნესის განვითარებაში, სამუშაო პროცესების დახვეწასა და შესაძლო რისკების გამოვლენაში. ჩვენ ვამაყობთ ჩვენი გუნდით.